Y415 (Carnosa)

Y415 (Carnosa)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: A

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 218, 187, 182 (DABBB6)

LAB vrednosti: 79.38, 10.77, 7.49

Exact NCS shade: 1415-Y87R

Nearest shade as per the NCS standard: S 1515-Y90R

ΔE for the standard shade: 1.3