Y421 (Orchid)

Y421 (Orchid)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: A

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 235, 208, 212 (EBD0D4)

LAB vrednosti: 86.66, 10.60, 2.45

Exact NCS shade: 0616-R07B

Nearest shade as per the NCS standard: S 0515-R10B

ΔE for the standard shade: 1.7