Y441 (Aquarelle)

Y441 (Aquarelle)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: A

Price group: 2

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 196, 212, 213 (C4D4D5)

LAB vrednosti: 83.89, -5.62, -2.88

Exact NCS shade: 1309-B32G

Nearest shade as per the NCS standard: S 1010-B10G

ΔE for the standard shade: 1.8