Y453 (Pear)

Y453 (Pear)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: A

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 220, 213, 186 (DCD5BA)

LAB vrednosti: 85.76, -1.17, 13.39

Exact NCS shade: 1309-G92Y

Nearest shade as per the NCS standard: S 1510-G90Y

ΔE for the standard shade: 1.8