Y456 (Coconut)

Y456 (Coconut)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: AL

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 239, 235, 223 (EFEBDF)

LAB vrednosti: 93.25, 0.04, 5.78

Exact NCS shade: 0603-Y17R

Nearest shade as per the NCS standard: S 0603-Y20R

ΔE for the standard shade: 0.8