Y481 (Cloud)

Y481 (Cloud)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: AL

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 229, 226, 223 (E5E2DF)

LAB vrednosti: 90.33, 0.90, 1.83

Exact NCS shade: 0902-Y57R

Nearest shade as per the NCS standard: S 1002-R

ΔE for the standard shade: 1.9