Y487 (Piazza)

Y487 (Piazza)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: A

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 215, 212, 202 (D7D4CA)

LAB vrednosti: 85.26, -0.02, 4.81

Exact NCS shade: 1503-Y09R

Nearest shade as per the NCS standard: S 1502-Y

ΔE for the standard shade: 1