Y498 (Indian Ink)

Y498 (Indian Ink)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: C

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 62, 62, 63 (3E3E3F)

LAB vrednosti: 25.16, 0.11, -0.40

Exact NCS shade: 8900-N

Nearest shade as per the NCS standard: S 9000-N

ΔE for the standard shade: 1