Y500 (Wrought iron)

Y500 (Wrought iron)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: C

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 78, 81, 84 (4E5154)

LAB vrednosti: 33.69, -0.67, -2.51

Exact NCS shade: 7903-R95B

Nearest shade as per the NCS standard: S 7502-B

ΔE for the standard shade: 4.6