G459 (Halva)

G459 (Halva)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: A

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 227, 216, 194 (E3D8C2)

LAB vrednosti: 87.15, 1.28, 11.75

Exact NCS shade: 1107-Y22R

Nearest shade as per the NCS standard: S 1005-Y20R

ΔE for the standard shade: 1.2