G467 (Champignon)

G467 (Champignon)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: A

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 231, 218, 205 (E7DACD)

LAB vrednosti: 88.33, 2.67, 8.13

Exact NCS shade: 1005-Y46R

Nearest shade as per the NCS standard: S 1005-Y50R

ΔE for the standard shade: 0.8