H484 (Mulberry)

H484 (Mulberry)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: A

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 219, 211, 200 (DBD3C8)

LAB vrednosti: 85.34, 1.29, 6.28

Exact NCS shade: 1403-Y39R

Nearest shade as per the NCS standard: S 1505-Y30R

ΔE for the standard shade: 2.4