H450 (Repose)

H450 (Repose)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: A

Price group: 2

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 213, 209, 182 (D5D1B6)

LAB vrednosti: 84.07, -2.43, 13.20

Exact NCS shade: 1510-G80Y

Nearest shade as per the NCS standard: S 1510-G80Y

ΔE for the standard shade: 0.6