K448 (Creek)

K448 (Creek)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: C

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 155, 162, 132 (9BA284)

LAB vrednosti: 65.69, -7.11, 13.53

Exact NCS shade: 3417-G42Y

Nearest shade as per the NCS standard: S 3020-G40Y

ΔE for the standard shade: 1.9