V449 (Jade)

V449 (Jade)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Enterijer

Tunto Colour Card


Baza boje: A

Price group: 2

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 171, 172, 145 (ABAC91)

LAB vrednosti: 70.13, -4.24, 12.76

Exact NCS shade: 3013-G58Y

Nearest shade as per the NCS standard: S 3010-G70Y

ΔE for the standard shade: 1.1