10

Moderni pelkistaja - 10


Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti S390: 228, 208, 121 (#E4D079)

RGB vrednosti K457: 163, 151, 122 (#A3977A)

RGB vrednosti S500: 118, 123, 130 (#767B82)

RGB vrednosti V503: 238, 239, 236 (#EEEFEC)