11

Moderni pelkistaja - 11


Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti M315: 217, 100, 63 (#D9643F)

RGB vrednosti N323: 172, 58, 68 (#AC3A44)

RGB vrednosti H499: 201, 204, 202 (#C9CCCA)

RGB vrednosti G497: 232, 232, 227 (#E8E8E3)