N323

N323
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: C

Price group: 3

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 172, 58, 68 (AC3A44)

LAB vrednosti: 44.32, 48.09, 26.15

Exact NCS shade: 1676-Y91R

Nearest shade as per the NCS standard: S 1580-Y90R

ΔE for the standard shade: 1.6