12

Moderni pelkistaja - 12


Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti S489: 106, 109, 120 (#6A6D78)

RGB vrednosti K485: 157, 144, 132 (#9D9084)

RGB vrednosti X460: 212, 202, 182 (#D4CAB6)

RGB vrednosti F428: 218, 219, 221 (#DADBDD)