14

Moderni pelkistaja - 14


Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti L356: 48, 106, 169 (#306AA9)

RGB vrednosti Y450: 233, 232, 223 (#E9E8DF)

RGB vrednosti N499: 103, 105, 105 (#676969)

RGB vrednosti X487: 200, 198, 189 (#C8C6BD)