N499 (Basalt)

N499 (Basalt)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: C

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 103, 105, 105 (676969)

LAB vrednosti: 44.22, -0.89, -0.27

Exact NCS shade: 6801-B72G

Nearest shade as per the NCS standard: S 7000-N

ΔE for the standard shade: 2