15

Moderni pelkistaja - 15


Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti V479: 163, 146, 143 (#A3928F)

RGB vrednosti N424: 123, 88, 102 (#7B5866)

RGB vrednosti F309: 247, 240, 230 (#F7F0E6)

RGB vrednosti H484: 219, 211, 200 (#DBD3C8)