F309 (Gardenia)

F309 (Gardenia)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: A

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 247, 240, 230 (F7F0E6)

LAB vrednosti: 95.45, 0.89, 5.72

Exact NCS shade: 0403-Y37R

Nearest shade as per the NCS standard: S 0603-Y40R

ΔE for the standard shade: 1.9