17

Moderni pelkistaja - 17


Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti V494: 90, 96, 90 (#5A605A)

RGB vrednosti M416: 116, 73, 66 (#744942)

RGB vrednosti Y310: 243, 231, 211 (#F3E7D3)

RGB vrednosti V446: 193, 195, 175 (#C1C3AF)