M416

M416
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: C

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 116, 73, 66 (744942)

LAB vrednosti: 36.30, 19.55, 13.79

Exact NCS shade: 5731-Y76R

Nearest shade as per the NCS standard: S 6030-Y70R

ΔE for the standard shade: 2