V494

V494
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: C

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 90, 96, 90 (5A605A)

LAB vrednosti: 39.65, -3.64, 1.99

Exact NCS shade: 7205-G10Y

Nearest shade as per the NCS standard: S 7005-G20Y

ΔE for the standard shade: 2.2