18

Moderni pelkistaja - 18


Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti S430: 154, 162, 178 (#9AA2B2)

RGB vrednosti J487: 182, 179, 171 (#B6B3AB)

RGB vrednosti F485: 239, 236, 228 (#EFECE4)

RGB vrednosti G395: 236, 219, 191 (#ECDBBF)