G395 (Noodle)

G395 (Noodle)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: A

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 236, 219, 191 (ECDBBF)

LAB vrednosti: 88.55, 2.58, 15.33

Exact NCS shade: 0909-Y24R

Nearest shade as per the NCS standard: S 1010-Y20R

ΔE for the standard shade: 1.5