S430 (Incense)

S430 (Incense)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: A

Price group: 2

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 154, 162, 178 (9AA2B2)

LAB vrednosti: 67.03, -0.55, -8.65

Exact NCS shade: 3213-R75B

Nearest shade as per the NCS standard: S 3010-R80B

ΔE for the standard shade: 2.2