20

Aitouden etsijä - 20


Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti V407: 188, 139, 109 (#BC8B6D)

RGB vrednosti S486: 156, 145, 131 (#9C9183)

RGB vrednosti F457: 236, 233, 222 (#ECE9DE)

RGB vrednosti X462: 225, 204, 175 (#E1CCAF)