24

Aitouden etsijä - 24


Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti N451: 116, 114, 73 (#747249)

RGB vrednosti Y307: 243, 235, 219 (#F3EBDB)

RGB vrednosti K484: 182, 165, 146 (#B6A592)

RGB vrednosti H459: 219, 205, 180 (#DBCDB4)