Y307

Y307
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: A

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 243, 235, 219 (F3EBDB)

LAB vrednosti: 93.63, 0.57, 8.22

Exact NCS shade: 0504-Y25R

Nearest shade as per the NCS standard: S 0603-Y20R

ΔE for the standard shade: 1.9