N451 (Hummock)

N451 (Hummock)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: C

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 116, 114, 73 (747249)

LAB vrednosti: 47.43, -5.23, 22.62

Exact NCS shade: 5231-G60Y

Nearest shade as per the NCS standard: S 5040-G60Y

ΔE for the standard shade: 2.5