25

Aitouden etsijä - 25


Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti V463: 183, 157, 129 (#B79D81)

RGB vrednosti L481: 128, 112, 103 (#807067)

RGB vrednosti F470: 240, 231, 221 (#F0E7DD)

RGB vrednosti Y467: 213, 204, 196 (#D5CCC4)