27

Aitouden etsijä - 27


Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti N442: 70, 83, 78 (#46534E)

RGB vrednosti M463: 117, 87, 62 (#75573E)

RGB vrednosti F466: 233, 223, 207 (#E9DFCF)

RGB vrednosti S486: 156, 145, 131 (#9C9183)