3

Herkkä haaveilija - 3


Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti K318: 208, 110, 94 (#D06E5E)

RGB vrednosti K412: 199, 121, 114 (#C77972)

RGB vrednosti J423: 198, 135, 152 (#C68798)

RGB vrednosti F313: 243, 236, 225 (#F3ECE1)