30

Luova seikkailija - 30


Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti S407: 160, 105, 77 (#A0694D)

RGB vrednosti K402: 219, 152, 92 (#DB985C)

RGB vrednosti G309: 248, 233, 211 (#F8E9D3)

RGB vrednosti Y370: 194, 224, 213 (#C2E0D5)