K402

K402
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: C

Price group: 3

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 219, 152, 92 (DB985C)

LAB vrednosti: 70.12, 21.09, 42.19

Exact NCS shade: 1747-Y30R

Nearest shade as per the NCS standard: S 2050-Y30R

ΔE for the standard shade: 2.7