S407

S407
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: C

Price group: 2

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 160, 105, 77 (A0694D)

LAB vrednosti: 50.96, 21.04, 26.75

Exact NCS shade: 4039-Y49R

Nearest shade as per the NCS standard: S 4040-Y50R

ΔE for the standard shade: 1