31

Luova seikkailija - 31


Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti Y489: 65, 65, 68 (#414144)

RGB vrednosti S366: 48, 128, 146 (#308092)

RGB vrednosti K384: 148, 168, 113 (#94A871)

RGB vrednosti V389: 225, 218, 154 (#E1DA9A)