36

Luova seikkailija - 36


Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti K454: 171, 149, 87 (#AB9557)

RGB vrednosti X502: 78, 74, 79 (#4E4A4F)

RGB vrednosti N339: 122, 75, 99 (#7A4B63)

RGB vrednosti G484: 229, 222, 212 (#E5DED4)