38

Valikoiva nautiskelija - 38


Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti L488: 148, 147, 149 (#949395)

RGB vrednosti 2-coloured_Taika_glaze: 190, 186, 161 (#BEBAA1)

RGB vrednosti X486: 212, 209, 203 (#D4D1CB)

RGB vrednosti G313: 249, 234, 217 (#F9EAD9)