4

Herkkä haaveilija - 4


Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti S321: 172, 94, 94 (#AC5E5E)

RGB vrednosti V315: 221, 144, 100 (#DD9064)

RGB vrednosti S461: 183, 153, 119 (#B79977)

RGB vrednosti G398: 238, 223, 199 (#EEDFC7)