41

Valikoiva nautiskelija - 41


Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti N339: 122, 75, 99 (#7A4B63)

RGB vrednosti 2076_HM: 192, 176, 176 (#C0B0B0)

RGB vrednosti V489: 87, 90, 100 (#575A64)

RGB vrednosti N500: 142, 150, 158 (#8E969E)