43

Valikoiva nautiskelija - 43


Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti N483: 88, 75, 68 (#584B44)

RGB vrednosti V485: 182, 175, 165 (#B6AFA5)

RGB vrednosti H485: 216, 207, 195 (#D8CFC3)

RGB vrednosti L418: 162, 89, 89 (#A25959)