H485

H485
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: A

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 216, 207, 195 (D8CFC3)

LAB vrednosti: 84.16, 1.66, 6.91

Exact NCS shade: 1504-Y42R

Nearest shade as per the NCS standard: S 1505-Y40R

ΔE for the standard shade: 1.3