45

Valikoiva nautiskelija - 45


Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti N482: 88, 76, 67 (#584C43)

RGB vrednosti M334: 134, 65, 84 (#864154)

RGB vrednosti Taika_KM: 183, 166, 97 (#B7A661)

RGB vrednosti S460: 157, 138, 108 (#9D8A6C)