N482

N482
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: C

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 88, 76, 67 (584C43)

LAB vrednosti: 32.89, 4.69, 7.55

Exact NCS shade: 7808-Y42R

Nearest shade as per the NCS standard: S 8010-Y30R

ΔE for the standard shade: 2.8