S460 (Caravan)

S460 (Caravan)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: C

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 157, 138, 108 (9D8A6C)

LAB vrednosti: 59.21, 3.92, 18.77

Exact NCS shade: 4316-Y08R

Nearest shade as per the NCS standard: S 4020-Y10R

ΔE for the standard shade: 2