2104

2104
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Enterijer

Floor Paints Colour Card


Baza boje: C

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 132, 67, 62 (84433E)

LAB vrednosti: 37.85, 28.91, 19.56